+46 31 43 50 90

Rött bokmärke
Sök

Vi gör våra kunder lönsammare. Ring 031-43 50 90.
Vi vänder oss uteslutande till Tak- Bygg- & Plåt-Entreprenörer.
För att handla hos oss krävs konto! Ansök om konto här.

Beställning av vindlastberäkning
Eurokod SS–EN 1991–1–4(Vindlast)

Fyll i formuläret eller kontakta oss om du är intresserad av en vindlastberäkning inför en takläggning.
Vi beräknar vindbelastningen så att du vet vilken typ av infästningar som behövs för ditt tak och ditt valda takmaterial.


Byggnad

Terrängtyp

Terrängtyp 0

Havs eller kustområde exponerat för öppet hav.

Terrängtyp 1

Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och utan hinder.

Terrängtyp 2

Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder (träd, byggnader) med minsta inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd.

Terrängtyp 3

Området täckt med vegetation eller byggnader eller med enstaka hinder med största inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd (t.ex. byar, förorter, skogsmark).

Terrängtyp 4

Område där minst 15% av arean är bebyggd och där byggnadernas medelhöjd är > 15 m.

Skiss för en vindlastberäkning

Underlag för tätskikt

Vid renovering skall provdragning utföras för att säkerställa underlagets kvalitet. Detta är speciellt viktigt vid underlag av lättbetong eller trä.

Underlag av profilerad plåt

Ska hänsyn tas till profiltopps c-c?

Tätskikt

Isolering

Bedömning av invändig vindlast

Redovisas separat:

  • Uppbyggnader på takyta
  • Anslutning mot högre byggnad
  • Sammansatta huskroppar
  • Taksprång

Vi tar emot uppgifterna och återkommer
så snart vi räknat på de uppgifter du fyllt i.