+46 31 43 50 90

Rött bokmärke
Sök

Vi gör våra kunder lönsammare. Ring 031-43 50 90.
Vi vänder oss uteslutande till Tak- Bygg- & Plåt-Entreprenörer.
För att handla hos oss krävs konto! Ansök om konto här.

Ett smart fuktkontrollsystem för att undvika stora kostnader

Vilpe Sense - fuktkontroll

Takexperter uppskattar* att taket behöver repareras på hälften av alla byggnader innan slutet

på takets tekniska livslängd.

Man upptäcker ofta fukt- och vattenskador för sent, när vatten redan har trängt in i takets konstruktion,

vilket leder till dyra renoveringar. Bara att lokalisera en läcka på ett tak med tusentals
kvadratmeter är en utmaning i sig.


Spara tid och pengar med framförhållning i underhållet.


*En studie utförd av VILPE och forskningsföretaget Kantar 2020.

Mer information om studien finns att få från VILPE.

Vad orsakar läckage?

Byggnadsarbete efter takinstallationen. Arbete på taket ökar risken för skador. Även om taket

är i utmärkt skick efter installationen kan det skadas när annat byggnadsarbete utförs, till exempel när
man flyttar VVS-utrustning eller installerar solpaneler.


Underhållsarbete. 
Det är viktigt att underhålla taket, men arbete på taket ökar risken för skador.
Till exempel kan snöskottning orsaka osynliga skador som kan leda till läckage.


Problem med övervakning. 
Det är svårt att hitta en läcka på ett tak med tusentals kvadratmeter.
Detta är ännu svårare på gröna tak där den vattentäta membranen inte är synlig.
När snön täcker taket är det svårt att inspektera takskikten.


Högriskområden. 
Varje byggnad har områden som är mer benägna att skadas, till exempel
områden nära ljusinsläpp, takkupoler eller flaggstänger. Milda vintrar ökar risken för horisontellt regn,
vilket i sin tur ökar risken för fuktskador på fasaden.


Extrema väderförhållanden. 
Global uppvärmning ökar antalet stormar, vilket utgör ett hot mot
byggnadskonstruktionerna.

Vad VILPE Sense läckagedetektor gör för dig:

      Lokaliserar eventuella läckor snabbt och exakt. När systemet varnar dig för en potentiell läcka kan du

      omedelbart lokalisera problemområdet på taket med hjälp av en fuktkarta. I detta skede behövs ingen
    person på taket för att lokalisera läckan.


Förebygg läckor och fuktproblem i ett tidigt skede. Skadan kan åtgärdas så snart den uppstår.


Konstant takövervakning. Takets skick övervakas inte genom oregelbundna takinspektioner;
istället övervakas taket 24/7.


Enklare underhåll. Systemet underlättar takinspektioner genom att göra det onödigt att öppna
takkonstruktionerna. Reparationer kan omedelbart riktas till rätt ställe, vilket gör dem billigare och
snabbare att genomföra.


Övervaka stora områden. Systemet lokaliserar läckan snabbt, vilket gör det särskilt användbart för
större tak på tusentals kvadratmeter.

Fuktkarta

VILPE Sense läckagedetektor lokaliserar potentiella läckor och visar dem på en fuktkarta.
Användaren kan få åtkomst till fuktkartan på VILPE Sense-molntjänsten.


På fuktkartan betyder den mörkblåa färgen att systemet har upptäckt högre fuktnivåer i det
specifika området jämfört med den genomsnittliga fuktnivån på taket.
Det tyder på att det finns en läcka på taket.

Planering och installation

VILPE Sense läckagedetektor kan installeras på tak eller väggar. Vi rekommenderar att man använder
10 givare för att täcka en yta på cirka 200 m2.


Till exempel kan avståndet mellan två givare med fördel vara cirka 4–5 meter. Ju kortare avstånd mellan
givarna, desto mer exakt blir resultatet. Om ett område behöver mer övervakning eller om det är benäget
att läcka, rekommenderar vi att fler givare placeras här.


Markera platsen för givarna på fuktkartan innan installationen. Det underlättar när du registrerar
givarna under installationen. Se installations- och registreringsanvisningarna för mer detaljerad information.

Systemet kräver en VILPE Sense mobil basstation, som är installerad antingen i takkonstruktionen eller
inomhus. Basstationen tar emot data från givarna, laddar upp och lagrar datan direkt i molntjänsten.

200 givare kan anslutas till en mobil basstation. Maximalt 50 VILPE Sense styrenheter (MCU-2) kan
anslutas till en mobil basstation.

Förpackning

10 RHT-2-givare för VILPE Sense läckagedetektor.

Givarnas batteri har en livslängd på minst 15 år. Efter det behöver nya givare installeras då batteriet
inte kan bytas ut.


VILPE Sense mobil basstation och VILPE Croco-infästningar säljs separat.


Vilpe Sens logo